Samenvatting Work psychology : understanding human behaviour in the workplace

-
ISBN-10 0273655442 ISBN-13 9780273655442
893 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Work psychology : understanding human behaviour in the workplace". De auteur(s) van het boek is/zijn John Arnold Joanne Silvester. Het ISBN van dit boek is 9780273655442 of 0273655442. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Work psychology : understanding human behaviour in the workplace

 • 1 Work Psychologie, an initial orientation

 • The first chapter gains a broad understading of the nature of work psychology. It provides a brief analysis of images of the person offered by 5 traditiosn
 • Welke kenmerken vond Allport belangrijk en wat betekenen ze?
  Cardinale kenmerken: altijd aanwezig
  Primary kenmerken: vaak aanwezig
  Secondary kenmerken: belangrijk en aanwezig in sommige situaties.
 • Psychoanalytic tradition

  Developed by Freud
 • Welke vormen van algemene psychologie kennen we?
  Fysiologische, cognitieve, sociale, persoonlijke en ontwikkelings psychologie.
 • Waarom ontwikkelde Bandura social learning?
  We leren ook van gedrag van anderen?
 • Wat is UPR?
  Unconditional Positive Regard: corrigeren op gedrag en niet op persoon.
 • Ken je een post-freudian psychoanalytische psycholoog?
  Carl Jung
 • Wat is de optimische variant van femenologie?
  Humanisme
 • Wat verteld de behaviourist Skinner ons?
  Onzichtbare concepten, zoals traits, hoeven we niet te betrekken als we geinteresseerd zijn in gedrag dat we kunnen observeren.
 • Wat zegt de humanist Carl Rogers ons?
  We moeten open zijn voor ervaringen en niet op de persoon maar op gedrag corrigeren.
 • 1.1 Basic psychology and work psychology

 • Definition Miller: the science of mental life: behaviours, thoughts and emotions
 • What are the areas of basic psychology, and what kind of issues does each area address?
  The science of mental life; this refers to behaviours, thoughts and emotions.

 • waar focust de cognitieve psychologie zich op?
  het denkproces
 • Wat doen It, Ego en Super ego?
  It -> Instinct zoekt pleasure
  Ego -> kanaliseert It ->werkt op realiteit beginsel
  Super Ego -> Geweten -> werkt op perfectie principe
 • noem de 5 gebieden van de basis psychologie

  fysiologische psychologie

  cognitieve psychologie

  ontwikkelingspsychologie

  sociale psychologie

  persoonlijkheidspsychologie

 • workpsychology focus zich op de context van de werkomgeving.
 • What are the areas of basic psychology, and what kind of issues does each area address?
  • Physiological psychology concerns the relationship between mind and body.
  • Cognitive psychology focuses on our cognitive functioning; that is, our thought processes.
  • Developmental psychology concerns the ways in which people grow and change psychologically.
  • Social psychology concerns how our behaviours, thoughts and emotions affect, and are affected, by other people.
  • Personality psychology focuses on people's characteristic tendency to behave, think and feel in certain ways.
 • Welke zijn de 5 personality demensies
  Extroversion -> Social
  Emotionality
  Agreeableness
  Conscientiousness
  Openess to experience

 • wat is de relatie tussen basispsychologie en arbeidspsychologie?

  De basispsychologie levert ideeën en technieken aan de arbeidspsychologie.

  arbeidspsychologie kan ook vanuit de praktijk informatie en ideeën leveren aan de basispsychologie.

 • Binnen welk gebied valt de arbeids-en organisatiepsychologie?

  de toegepaste psychologie. deze levert vaker ideeën en technieken waarmee praktische problemen in het echte leven opgelost kunnen worden.

 • Welke 5 mensbeelden zijn er in de psychologie?

  1 Psychoanalytische benadering

  2 Trekbenadering

  3 Fenomologische(humanistische) benadering

  4 behaviouristische benadering

  5 sociaal cognitieve benadering

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

De relatie tussen algemene psychologie en arbeis- en organisatiepsychology te benoemen.
- De relatie is tussen  algemene psychologie en arbeis/ organisatie psychology is dat de 5 fundamentele gebieden alle bydragen hebben om arbeids/ werkpsychologie toe te passen. Dus allebei hebben ze de 5 fundamentele gebieden ter beschikking.

* Dus de 5 fundamentele gebieden hebben aandacht in zowel de Algemene als de A&O psychology.

-Verschil is het gedragsdomein waarop wordt gericht waarby de A&O  psychologie berperkt is tot gedrag dat op een of andere manier gelinkt is aan werk
Benoem de vijf basisgebieden in de algemene pscyhologie!
Dat zijn
1. fysiologische psychologie ( biopsychologie)
2. Coginitieve psychologie
3. Ontwikkelingspsychologie ( developmental)
4. Sociale psychology
5. Persoonlijkheisleer ( psychology)

Wat is de socio-cognitieve aanpak tbv individuele verschillen?
 1. Bell - ouders denken zelf ; cross sectionele consistentie
 2. invloed mensen op omgeving is tegenstrijdig door andere interpretatie
 3. we weten weinig over hoe trekken gedrag beïnvloeden
 4. cognitie heeft belangrijke rol, onwaarschijnlijk is directe link tussen trekken en gedrag
 5. cognitieve karakteristieken vallen terug op construct motivatie die niet is ondergebracht binnen de trekken, dit impliceert de impact van trekken op werkuitvoering gerelateerd aan individu verschillen in cognitie
Waarvoor zijn er werkcompetenties?
 1. testen voor specifieke functie
 2. ontstaan uit praktische aanpak van HRM en psychologen voor praktische intelligentie
 3. impliciete kennis is cruciaal belang voor uitvoeren werk (concept g)
Wat is van belang bij persoonlijkheidstests?
 1. moeten voldoen aan groot aantal vaststaande psychometrische criteria
 2. validiteit (meten wat zij moet weten) en betrouwbaarheid (consistentie van meting)
Wat heeft men nodig om persoonlijkheidsfactoren goede voorspellers te maken voor werkgedrag?
men heeft g persoonlijkheidsconstructen nodig
Wat betekent de 5 dimensies van BIG FIVE?
 1. extraversie - introversie; actief, sensatiezoeker, assertief, warmte, positieve emoties
 2. neuroticisme; emotionele instabiliteit, angst, zelfbewust, vijandig, impulsief, kwetsbaar
 3. conscientieusheid; predispositie om georganiseerd te zijn, richten op doelen en deadlines, zelfdiscipline, toewijding
 4. altruïsme; de mate warin iemand een prettige persoonlijkheid is om mee om te gaan en in hoeverre men conflicten vermijdt, vertrouwdheid, bescheiden, tot the point
 5. openheid; de mate waarin iemand door nieuwe ervaringen beïnvloedbaar is, actie, ideeën, waarde, gevoelens
Welke meetinstrumenten ontwikkelde Eysenk?
 1. EPI = Persoonlijkheid Inventarisatie - zelfrapportage
 2. EPQ = Persoonlijkheid Questionnaire (+psychoticisme)
Wat is het kritiek op Reuven Bar on 2000?
de vraag of binnen de EQi een construct wordt gemeten dat uniek is en niet al in andere metingen wordt gemeten
Wat zijn de vier domeinen bij Reuven Bar on 2000?
 1. interpersoonlijk
 2. interpersoonlijk
 3. stressmanagement
 4. aanpassingsvermogen