Samenvatting Youth and Cultural Practice

-
49 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Youth and Cultural Practice". De auteur(s) van het boek is/zijn Mary Bucholtz. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Youth and Cultural Practice

 • 1 Abstract

 • De studie van jeugd speelde een centrale rol in antropologie in de eerste helft vaan de twintigste eeuw, die aanleiding geeft tot een nog-bloeiende cross-culturele benadering van adolescentie als een levensfase.
 • Maar de nadruk op adolescentie als een staging-ground voor integratie in de volwassen gemeenschap verbergt vaak de culturele agency van jonge mensen of framet het alleen in relatie tot volwassen zorgen.
 • Daarentegen, heeft sociologie jeugdculturen lang beschouwd als centrale objecten van studie, of als afwijkende subculturen of als klasse-gebaseerde locaties van verzet.
 • Meer recent, is een derde benadering  - een antropologie van jeugd - begonnen vorm aan te nemen, aangewakkerd door de stimuli van moderniteit en globalisering en de ambivalente betrokkenheid van jeugd in lokale contexten.
 • Deze brede en interdisciplinaire benadering bezoekt opnieuw vragen eerst opgeroepen in vroegere sociologische en antropologische kaders, terwijl ze nieuwe kwesties introduceren die ontstaan onder huidige economische, politieke en culturele omstandigheden.
 • De antropologie van de jeugd wordt gekaraktiseerd door zijn aandacht voor de agency van jonge mensen, zijn zorg om niet alleen zeer zichtbare jeugdculturen te documenteren, maar het geheel van jeugd culturele praktijken, en zijn interesse in hoe identiteiten ontstaan in nieuwe culturele formaties die op creatieve wijze elementen van globaal kapitalisme, transnationalisme en locale cultuur combineren.
 • 2 Introduction

 • Dus antropologie hield zich niet primair bezig met jeugd als een culturele categorie, maar met adolescentie als een biologische en psychologische fase van menselijke ontwikkeling. Nu, echter, hebben verschuivingen zowel in de discipline en in de culturen van de wereld het bereik van antropologisch onderzoek uitgebreid, en als resultaat heeft het veld veel meer onderzoek van jeugd culturele praktijken gezien.
 • De antropologie van de jeugd die nu ontstaat houdt zich niet bezig met de restrictieve notie van cultuur die vroeger werk in culturele studies domineerde, maar met de praktijken waardoor cultuur is geproduceerd.
  Deze formulatie omvat praktijken geassocieerd met leeftijd-gebaseerde culturen, maar ook deze die jonge mensen plaatsen als andere soorten van culturele agents.
 • 3 Defining Youth

 • Het is een gemeengoed van veel onderzoek over jeugdculturen en identiteiten dat de jeugdcategorie een duidelijke definitie ontbeert en in sommige situaties kan het gebaseerd zijn op men's sociale omstandigheden in plaats van chronologische leeftijd of culturele positie.
 • Zulke classificaties zijn natuurlijk vaak strategisch en betwist.
 • Jeugd of adolescentie is niet een zeer prominente levensfase in alle culturen, hoewel dit aan het veranderen is in veel samenlevingen.
 • Gegeven deze moeilijkheden in het definieren van jeugd op elke algemene wijze, stelt Durham (2000) voor om toe te passen het taalkundig concept van een shifter tot de categorie van jeugd.
 • Als een shifter, dan, is jeugd een context-vernieuwend en een context-creerend teken waarbij sociale relaties beide (en vaak tegelijkertijd) worden gereproduceerd en betwist.
 • 4 The Anthropology of Adolescence

 • Waar jeugd een flexibele en betwistbare sociale categorie is, werd er aangevoerd op zowel biologische als sociale gronden dat adolescentie een cultureel universeel is.
 • Vanuit dit perspectief, is de antropologische studie van de adolescentie een zoektocht naar cross-culturele generalisaties en variaties in de biologische, psychologische en sociale kenmerken van deze universele categorie.
 • 4.1 Adolescence as a life stage

 • Volgend Westerse psychologische theorieen van de jeugd, stellen onderzoekers algemene processen voor gedacht te worden gedeeld door individuen in deze levensfase ongeacht cultuur, hoewel deze kunnen worden beinvloed door specifieke culturele omstandigheden.
 • Gezien de invloed van de Westerse psychologie, is het niet ongewoon om expliciete vergelijkingen van adolescentie in de Westerse en andere culturen te vinden. 
 • Echter,  cross-cultureel onderzoek op dit moment vertrouwt niet op een vergelijking met een ongedifferentieerd concept van "het Westen".
 • De nadruk op de adolescentie als een universele fase in de biologische en psychologische ontwikkeling van het individu benadrukt op nuttige wijze zelfheid als een proces in plaats van een staat, maar ook framet het jongeren onvermijdelijk vooral als nog-niet-voltooide menselijke wezens.
 • De rol van volwassenen in het proces van socialisatie is zonder twijfel een centraal element in het begrijpen van de jeugd, maar de studie van hoe volwassenen adolescenten begeleiden in volledig cultureel lidmaatschap verhult de meer informele manieren waarop jongeren zichzelf en elkaar socialiseren als ze in de pubertijd komen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.