Samenvatting Zes psychologische stromingen en een client

-
ISBN-10 9024402468 ISBN-13 9789024402465
639 Flashcards en notities
54 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Zes psychologische stromingen en een client". De auteur(s) van het boek is/zijn Alie Weerman. Het ISBN van dit boek is 9789024402465 of 9024402468. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Zes psychologische stromingen en een client

 • 1 Verschillende visies op dezelfde problematiek

 • Wat is overdracht?
  Het herhalen van vroegere gedragspatronen en problemen bij personen die daar niets mee te maken hebben.
 • Taart van Lambert:
  40 % veranderingen in factoren buiten de therapie > therapeut geen invloed
  30% Algemene therapiefactoren > wat alle therapieën gemeen hebben
  15% Placebo-effecten > Je denkt dat de therapie werkt (zit tussen de oren)
  15% specifieke technieken
 • Taart van Narcross
  45% Onverklaarbaar
  25% Patiënt > iemand praat beter over zijn gevoel dan de ander
  10% therapeutische relatie > Hangt af van de band tussen cliënt-therapeut
  8% Behandelmethode
  7% Kenmerken psychotherapeut > hoe de therapeut zich naar de cliënt opstelt
  5% interactie tussen therapiefactoren 
 • 1.1 theorie van Freud

 • wat is een conversiestoornis?

  patiënten die bijvoorbeeld doof zijn zonder dat daar een lichamelijke verklaring voor is. de patiënten blokkeren zichzelf om onbegrijpelijke redenen.

 • Vier modellen:

  • Het driftmodel,  legt het accent op verdrongen problemen uit de kindertijd die terug te voeren zijn op seksuele en agressieve driften.
  • Het objectrelatiemodel, de eerste relaties in de vroege kindertijd en op de manier waarop deze relaties een deel van onszelf zijn geworden.
  • Het zelfpsychologisch, waarbij de aandacht uitgaat naar tekorten uit de kindertijd. (leiden tot een zwakke identiteit)
  • Het interactioneel model, problematische conflicten tussen mensen.
 • Het driftmodel

  Mensen worden voortgedreven door seksuele en agressieve driften.

  • Seksuele driften (libido), een positieve drift die is gericht op het genieten. Als ons dat niet lukt ervaren we spanning.
  • Agressieve drift, een destructieve (iets kapot maken) drift die is gericht op de dood. Iedereen wordt voortgedreven door zowel een levens- als een doodsdrift.

  Driften zijn blinde, aangeboren, biologische krachten. Daarom worden ze het 'es' genoemd.

  Als we onze behoeften te vaak verwaarlozen raken we gefrustreerd, ziek of gestoord.

  id(es): de driften (b.v. lust, voeding, seksualiteit)

  super ego: geweten, ideaalbeeld

  ego 'het ik': moet ontwikkeld worden door het kind --> compromis tussen id en super-ego.

  zwak ego: mensen die niet de baas zijn over zijn id of super-ego.

   

 • Ontwikkelingsfase es, ego, super-ego

  • Orale fase (babytijd): bevrediging van de driften gericht op het ontvangen via de mond. Als je als baby te weinig hebt ontvangen zoek je later die bevrediging en kalmte die je in je babytijd nooit hebt gehad.
  • Anale fase (peutertijd): in deze fase krijgt het kind zijn eigen wil en leert zijn ontlasting onder controle houden. Het ego ontwikkelt zich doordat het kind evenwicht moet zoeken tussen wat hij wil en wat de ouders willen.
  • Fallische fase (kleutertijd): het geslachtsverschil staat centraal. Kinderen kunnen in deze fase ook jaloers worden op de band die hun ouders hebben en proberen er dan tussen te 'wurmen'.
  • Latentiefase (schoolleeftijd): in deze fase is wat meer rust waardoor het kind zich kan richten op de buitenwereld en leeftijdsgenoten.
  • Genitale fase (puberteit): driften en conflicten worden onder invloed van hormonen weer actief. Als alles goed gaat rijpt iemand dan uit tot een volwassen persoon die volwassen relaties aan kan gaan.

   

 • wat is een zwak ego?

  mensen die niet de baas zijn over zijn id(es) of super-ego

 • 1.2 Verschillende visies gedemonstreed

 • Biologische benadering
  Wordt gezocht naar de rol die biologische processen uitvoeren op de psychische klacht
 • Wat voor doel heeft systeemtherapie ?
  biedt hulp bij omgaan of inzetten van het sociale systeem
 • Placebo-effecten
  Je denkt dat de therapie werkt, dus gaat beter (zit tussen je oren)
 • Wat voor doel heeft oplossingsgerichte therapie?
  Coachen in uitbreiden van dingen die goed gaan.
 • Wat biedt de humanistische psychologie?
  Empathie, onvoorwaardelijke acceptatie, echt contact
 • Wat is een biologische benadering?
  Wordt gezocht naar de rol die biologische processen uitvoeren op de psychische klacht
 • Wat doet een cognitieve gedragstherapeut?
  Helpt bij het aanpakken van negatieve denkschema's en gedragspatronen. Leert nieuw gedrag aan.
 • Wat zijn het placebo-effecten?
  Je denkt dat de therapie werkt, dus gaat beter (zit tussen je oren)
 • Psychodynamische therapieën
  onbewuste of onhanteerbare gevoelens uit verleden worden opgespoord
 • Doel systeemtherapie 
  biedt hulp bij omgaan of inzetten van het sociale systeem
 • Doel oplossingsgerichte therapie
  Coachen in uitbreiden van dingen die goed gaan.
 • Wat zijn psychodynamische therapieën?
  onbewuste of onhanteerbare gevoelens uit verleden worden opgespoord
 • Wat is een ontwikkelingscomponent?
  het gaat in op de manier waarop iemand zich in de loop van zijn leven heeft ontwikkelt. Hierbij is sprake va een samenspel van biologische rijping, omgevingsinvloeden en iemand innerlijk. Een mens moet begrepen worden vanuit zijn levensloop, zijn geschiedenis.
 • Wat is een neurobiologische component?
  verwijst naar onze genetische aanleg die zich in wisselwerking met de omgeving ontvouwt.
 • Wat is een affectieve component?
  het wordt gevormd door onze gevoelens en emoties en de manier waarop we hiermee om hebben leren gaan. Het gaat hierbij ook om de vraag hoe goed je je gevoelens kent en of je erover kunt praten en in hoeverre je heftige emoties kunt reguleren.
 • Wat is een cognitieve component?
  Bestaat uit denkprocessen en alles wat daarmee samenhangt, zoals het functioneren van ons geheugen, waarneming en aandacht. Het gaat hierbij om zowel de inhoud van de cognitieve processen als de manier waarop deze verlopen. Veel cognitieve processen verlopen onbewust.
 • Wat is een gedragscomponent?
  het heeft te maken met de manier waarop we ons gedragen en hoe we dat geleerd hebben.
 • Wat is een interpersoonlijke component?
  verwijst naar de manier waarop we omgaan met anderen, met relaties en met scheidingen. Dit heeft onder andere te maken met de eerste relaties in ons leven en de vraag in hoeverre we ons toen veilig hebben gevoeld en voldoende aandacht hebben gehad.
 • Wat is een systemische component?
  verwijst naar de sociale systemen waarin we leven of waarin we zijn opgegroeid, zoals het gezin, de familie en het sociale netwerk.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke uitgangspunten ken je vd Oplossingsgerichte Benadering? (OGB)
15
De cognitieve gedragstherapie is een samengaan van 2 stromingen:
15
OCR:
15
Goldsteintraining:
15
Pagina 1 van 130