Samenvatting Ziekteleer Respiratie

-
692 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ziekteleer Respiratie". De auteur(s) van het boek is/zijn Various Authors. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ziekteleer Respiratie

 • 2.1 Inleiding

 • Wat zijn de 3 globale oorzaken van dyspneu?
  1. Verminderde ventilatie door belemmeringen in de luchtwegen
  2. Verminderde diffusie door veranderingen in het longparenchym
  3. Verminderde perfusie door afwijkingen in de pulmonaire perfusie
 • Welke organen/orgaansystemen/structuren zijn betrokken bij de ventilatie?
  Longen, luchtwegen, thoraxwand, diafragma, longcirculatie en centraal zenuwstelsel.
 • 2.2 Verminderde ventilatie en diffusie

 • Normaal gesproken is bij de zoogdieren de inspiratie actief en de expiratie passief.
 • 2.2.1 Mechanica van ademhaling

 • Welke 2 mechanische krachten zijn er te onderscheiden bij de inspiratie?
  1. De kracht om de longen en thorax te vervormen tegen de elasticiteit en stugheid van het weefsel in = de statische kracht.
  2. De kracht die nodig is om de luchtwegweerstand te overwinnen = de dynamische kracht.
 • Wat is het verband tussen compliantie, volume en druk (geef de formule)?
  Compliantie = Volumeverandering/Drukverandering
 • Welke factor beinvloedt de compliantie?
  De oppervlaktespanning tussen water en lucht in de alveoli
 • Hoe kleiner de alveoli des te hoger de oppervlaktespanning dus des te hoger de concentratie surfactant.
 • Waar worden surfactanteiwitten geproduceerd?
  Type 2 pneumocyten
 • Wat is het gevolg van een gebrek aan surfactant?
  Er is veel meer kracht nodig om lucht in het alveolaire gedeelte te krijgen, veel alveoli zullen dus samenvallen.
 • Wat is foetale atelectase?
  Bij premature vruchten zit er onvoldoende surfactant in de longen, waardoor deze na de geboorte niet kunnen ontplooien.
 • Welke 3 oorzaken van atelectase zijn er?
  1. Foetaal
  2. Door compressie doordat er lucht, vocht of buikorganen in de borstholte zitten
  3. Pneumonie
 • Waarom bevatten de longen bij pneumonie minder lucht en hoe blijkt dit uit je auscultatie en pathologisch onderzoek?
  Verminderde aanmaak van surfactant door type 2 pneumocyten en ophoping van intra-alveolair exsudaat. Bij auscultatie hoor je in ernstige gevallen bronchiaal ademen. Bij pathologie drijven de aangetaste longdelen niet.
 • Waar is de dynamische kracht van afhankelijk (geef de formule)
  Luchtstroomsnelheid en luchtwegweerstand. Palv = stroomsnelheid x weerstand
 • Wat zijn de gevolgen van een toegenomen luchtwegweerstand voor de longen en ex/inspiratie?
  De passieve expiratie is vaak niet snel genoeg dus er blijft meer lucht achter in de longen, hierdoor neemt de functionele residuale capaciteit toe. Hierdoor is de uitrekking tijdens de inspiratie groter en vergt deze dus ook meer kracht.
 • Waar hangt het vanaf of vernauwde luchtwegen dichtgedrukt worden en wat zijn hiervan de gevolgen?
  Van de intraluminale (druk in bronchien en bronchioli door elasticiteit longweefsel) en extraluminale (door uitademingsspieren) druk. Als de extraluminale druk tijdens expiratie groter is dan de intraluminale druk worden de kraakbeenloze kleinere luchtwegen dichtgedrukt. 

  Gevolg is dat de luchtwegweerstand toeneemt en de dyspneu dus verergert.
 • Wat is de equal pressure point en waar ligt deze gewoonlijk?
  Het punt in de luchtwegen waar de intra- en extraluminale druk gelijk is. Gewoonlijk ligt dit in de grotere luchtwegen waar kraakbeenringen in de wand zitten tegen het collaboreren.
 • Wat gebeurt er met het equal pressure point bij geforceerde expiratie?
  Verplaatst naar caudaal tot voorbij de laatste kraakbeenring
 • Wat kan het gevolg zijn van een obstructie van een bronchus?
  De lucht kan niet weg. Lucht uit niet aangedane bronchi kan in bronchi achter de obstructie gaan zitten. Je krijgt dus air trapping. De grote krachten beschadigen het epitheel en zo krijg je alveolair emfyseem.
 • Hoe passen de longen zich aan aan chronische longaandoeningen? Wat zijn de nadelen van deze aanpassing.
  Door hyperinflatie proberen ze de elasticiteit te verhogen zodat de expiratie weer passief wordt. Ook wordt er gecompenseerd met een actieve abdominale ademhaling.

  Nadeel van de hyperinflatie is dat het diafragma vlakker wordt waardoor je minder kracht hebt voor de inspiratie (wet van Laplace).
 • Waar hangt de keuze tussen diep en langzaam of oppervlakkig en snel ademhalen onder andere vanaf?
  De verhouding tussen de statische en dynamische krachten.
 • Wat voor ademhaling zien we bij restrictieve aandoeningen en waarom?
  Te costale ademhaling, diepe inademingen gaan bijna niet, hierbij worden grote statische krachten gevraagd (lage compliantie).
 • Wat voor ademhaling zien we bij obstructieve aandoeningen?
  Rustig langzaam diep ademen -> te abdominaal. De luchtstroom wordt gehinderd dus de dynamische krachten zullen moeten toenemen.
 • Wat is het nadeel van obstructieve aandoeningen voor de thermoregulatie?
  Ze leiden vaak tot een diepe langzame ademhaling, er vindt geen panting meer plaats.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waaruit bestaat de preventie van kennelhoest?
Door vaccinatie kan de ziekte niet helemaal voorkomen worden. Wel leidt vaccinatie tot sterke vermindering van de klinische verschijnselen

Wat is het PRCV? Waar vermenigvuldigt het? Hoe vind de infectie plaats? En de uitscheiding?
Porcine respiratory coronavirus:
 • komt wereldwijd voor
 • mutant van het TGE-virus, veroorzaakt kruisimmuniteit, hierdoor komt TGE bijna niet meer voor
 • vermenigvuldigt zich alleen in de respiratietractus
 • infectie via direct contact of aerosolen
 • uitscheiding virus via nasale secreta gedurende 1-6 dagen
Therapie, preventie en prognose PRCV?
 • Behandeling meestal niet nodig.
 • Preventie: optimalisatie zoötechnische omstandigheden en klimaat
 • Prognose: goed
             - subklinische infectie geeft weinig tot geen groeivertraging.
DDx PRCV
Andere virale pneumonieën.
Verschijnselen PRCV?
Vaak geen verschijnselen.
Klinische verschijnselen zijn vaak minimaal:
 • hoesten
 • anorexie
 • koorts (tot 40 Celcius)
 • dyspneu
Hoe toon je PRCV aan?
 • klinische verschijnselen zijn weinig specifiek
 • routineserologie: geen onderscheid maken tussen PRCV en TGE
 • géén diarree + antistoffen bij milde respiratoire verschijnselen --> waarschijnlijk PRCV
Waaruit bestaan de verschijnselen van het influenza virus bij het paard? + complicaties + begin stadium + acute fase
- rhinitis
- faryngitis
- laryngitis
- tracheïtis
- bronchi(oli)tis

Jonge, oude dieren en na stress --> complicaties
-bronchopneumonie
- pleuritis
- Uitzondering: aantasting hersenen, maagdarmstelsel en/of parenchymateuze organen. Hartspier aantasten. (influenzavirus is een oorzaak van virale myocarditis --> levensbedreigende ventriculaire ritmestoornissen)

Begin stadium:
Één of meer paarden hoge temperatuur, die enkele dagen aanhoudt.
- eerste 24-48 uur: hoge koorts (tot 41 celcius) met een piek tussen 48-96 uur na infectie.
- tweede koortspiek op dag 7 na de infectie

Acute fase:
- sereuze neusuitvloeiing
- epiphora (tranenvloed)
- droge, pijnlijke hoest (later stadium: hoesten makkelijker en productief)
- eerste twee dagen eten ze minder
- lymfadenopathie
- tachypneu
Hoe stel je de diagnose chronische bronchitis bij de kat?
Vergelijkbaar met die van de hond --> uitzondering: bronchoscopie niet vaak uitgevoerd vanwege hoge anesthesierisico bij de kat!

 • elk hoestende kat --> röntgenfoto thorax maken
Chronische bronchitis --> gegeneraliseerde bronchiale tekening.
Zeer chronisch: consolidatie rechter cardiale/craniale longkwab (bronchus van deze kwabben kan je met een slijmprop definitief afsluiten) (afb. 2.3)

Chronische bronchitis kan je niet bewijzen met deze verschijnselen, daarom is het belangrijk om parasitaire infecties uit te sluiten.

Wat zijn de verschijnselen van feline astma?
 • aanvalsgewijs optredende benauwdheid
 • wel/niet gepaard met hoesten
 • kortademig
 • soms stikken
 • ademen met open bek
 • abdominaal type (naknijpen)
 • vooral moeite met expiratie door bronchoconstrictie
Wat zijn de verschijnselen van chronische bronchitis bij de kat?
 • chronisch hoesten
 • ziekte niet/niet goed wordt behandeld --> irreversiebele afwijkingen: bronchiëctasie en longfibrose