Samenvatting Zorg goed voor je ziel

-
241 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Zorg goed voor je ziel". De auteur(s) van het boek is/zijn Abbenes. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Zorg goed voor je ziel

 • 1 Sokrates

 • Wat zijn de drie belangrijkste bronnen voor onze kennis over Sokrates en zijn manier van denken?
  1. De komediedichter Aristophanes.
  2. Xenophon, een leerling van Sokrates.
  3. Plato, een leerling van Sokrates.
 • Waarom zijn we wat betreft onze kennis over Sokrates en zijn manier van denken afhankelijk van andere schrijvers?
  Omdat Sokrates zelf niets opschreef.
 • Wanneer werd Sokrates geboren?
  +/- 470 v. Chr.
 • Hoe heette de moeder van Sokrates, en wat was haar beroep?
  Phainarete, ze was vroedvrouw.
 • Hoe heette de vader van Sokrates, en wat was zijn beroep?
  Sophroniskos, hij was steenhouwer.
 • Bij welke twee (natuur)filosofen ging Sokrates in de leer?
  Anaxagoras en Archelaos.
 • Hoe heette de vrouw van Sokrates?
  Xanthippe.
 • 1.1 Inleiding en opzet van dit boek

 • Sokrates was altijd op straat te vinden, in een van de schaduwrijke zuilengangen of tussen de kramen op de markt.

 • Hoe beschreef Sokrates zichzelf?

  Als gezant met een goddelijke opdracht om de burgers van Athene te leren goede mensen te worden.

 • Wat maakte een mens, een mens volgens Sokrates?

  De ziel

 • Plato was erg onder de indruk van Sokrates en heeft Sokrates' boodschap doorgegeven door (verzonnen) gesprekken én gesprekken gebaseerd op de echte Sokrates te schrijven.
 • Wat was een van de lijfspreuken?

  Zorg voor de ziel!

 • 1.2.1 Bronnen

 • Hoe zijn we dingen over het leven van Sokrates te weten gekomen?

  • Door zijn leerlingen Plato en Xenophon
  • Het veel latere boek Leven en leer van beroemde filosofen van Diogenes Laërtios
  • Losse opmerkingen van andere schrijvers uit de Oudheid
 • Rond Sokrates is veel legendevorming ontstaan. 
  • wat latere auteurs zeggen is niet te vertrouwen
  • tijdgenoten kunnen beeld hebben gehad om gekleurd / verkeerd beeld van hem te tekenen 
 • 1.2.2 In zijn jeugd

 • Wanneer werd Sokrates geboren?

  470 voor Christus

 • Waar werd Sokrates geboren?

  In Athene in een wijk aan de zuidoostkant van de stad, tegen de berg Hymettos

 • Wat was de naam en het beroep van de vader van Sokrates?

  Sophroniskos, Steenhouwer

 • Van wie kreeg Sokrates les en bracht hij een deel van zijn leven door?
  Anaxagoras, ook kreeg hij les van Anaxagoras' leerling, Archelaos.
 • Wat was de naam en het beroep van de moeder van Sokrates?

  Phainarette, vroedvrouw

 • Wat waren de beroepen van Sokrates' ouders?
  Steenhouwer & vroedvrouw. 
  Sokrates heeft misschien ook als steenhouwer gewerkt
 • Hoe is Sokrates in aanraking gekomen met filosofie?

  Een rijke vriend, Kriton, had hem uit de werkplaats gehaald en ervoor gezorgd dat hij goede scholing kreeg

 • In welke tak van de filosofie was Sokrates erg geïnteresseerd?
  Geïnteresseerd in de ethiek, ook al kreeg hij les in natuurfilosofie
 • Van wie kreeg Sokrates les en bracht hij een deel van zijn leven door?

  Anaxagoras

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe komt Plato's filosofie voort uit Parmenides' en Herakleitos' filosofie?
Herakleitos: er is de zintuiglijk waarneembare en veranderlijke wereld die wij zijn. Deze wereld bestaat dus wel, maar is een mindere zuivere werkelijkheid.
Parmenides: alles wat we in de wereld om ons heen aanschouwen is een vage weerspiegeling van een hogere onveranderlijke werkelijkheid.
= Ideeënwereld, waarvan alle ideeën (dapperheid, boom, goedheid) een afspiegeling hebben op onze veranderlijke schijnwereld.
Wat is kosmocentrisch?
de manier van onderzoek doen waarbij de ordening van de wereld zelf centraal staat
Wat is de Academie (van Plato)?
Het is een leerschool voor begaafde mensen om een soort filosoof-heerser te worden. Er werd kennis gedeeld met als doel deze te kunnen gebruiken voor politieke doeleinden. De dialectische methode werd gebruikt en ook waren er voordrachten. Je hoefde niet in te stemmen met alle kennis (open intellectueel klimaat
In welke schrijfstijl van Plato is de Protagoras geschreven?
Geschreven als een gerapporteerd dialoog, want Sokrates vertelt na een korte inleiding over een gesprek dat hij eerder had met een sofist.
Van welke 2 verschillende schrijfstijlen maakte Plato gebruik?
 • dramatische dialogen: hij schreef ze alsof het toneelstukken waren. De woorden worden zonder verteller weergegeven en de mensen die deelnamen aan het dialoog zijn de enigen die erin voorkomen.
 • gerapporteerde dialogen: in deze werken wordt verslag van een gesprek gedaan door iemand die er ook bij aanwezig was. bv. Sokrates vertelt over een gesprek dat hij eerder met de sofist heeft gehad.
Wat is het verschil tussen Plato's socratische en niet-socratische dialogen?
In zijn latere niet-socratische dialogen gebruikte Plato Sokrates als spreekbuis voor zijn eigen ideeën. In zijn socratische dialogen deed hij zijn best een zo realistisch mogelijk gesprek weer te geven met Sokrates' zijn ideeën (ookal zijn deze ook fictief).
Waarom schreef Plato zijn teksten in dialoogvorm?
 • eerbetoon aan Sokrates, want op deze manier bedreef Sokrates altijd filosofie
 • Plato (en Sokrates) vond(en) dit de beste manier van onderwijs. Wanneer mensen Plato's boeken lezen krijgen ze vragen (en antwoorden) waarover ze na kunnen nadenken en in sommige gevallen is er geeneens een antwoord.
Wat is het doel van Sokrates bij het voeren van socratische gesprekken?
Hij wil iemand mening onderuit halen om ruimte te maken om iemand open te laten staan voor het goede.
In regel 123-134 van Protagoras vraagt Sokrates aan zijn gesprekspartner wat voor iemand een sofist is. Hoe noemen we de manier waarop Sokrates dit gesprek voerde?
socratische of dialectische methode
Wat is de socratische / dialectische methode?
De manier van gespreksvoering die Sokrates gebruikt. Sokrates houdt vol dat hij zelf niets weet en prijs de kennis van zijn gesprekspartner. Hij stelt een vraag en onderwerpt het antwoord vervolgens aan kritisch onderzoek en probeert het te weerleggen. Hij gebruikt daarbij veel van de gesprekspartners eerder uitspraken