Samenvatting Zuid Oost Azië Actueel

-
ISBN-10 9006433217 ISBN-13 9789006433210
115 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Zuid Oost Azië Actueel". De auteur(s) van het boek is/zijn J H Butlhuis. Het ISBN van dit boek is 9789006433210 of 9006433217. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Zuid Oost Azië Actueel

 • 1 Natuurlijke gevaren en natuurlijke hulpbronnen in Zuidoost-Azië

 • Waar kan een lagere economische ontwikkeling toe leiden?

  • De kwetsbaarheid voor natuurrampen neemt toe.
  • Natuurlijke hulpbronnen worden overmatig geëxploiteerd.
 • Hoe armer een land is, hoe zwakker het bestuur vaak is. Wat zijn hier de gevolgen van?

  • De gevolgen van natuurrampen en milieuproblemen worden ernstiger.
  • Het is niet eenvoudig om een daadkrachtig beleid te ontwikkelen en uit te voeren.
 • 1.1 Natuurlijke risico's

 • Welke gebieden van Zuidoost-Azië hebben de meeste last van natuurlijke gevaren?

  De kustgebieden.

 • Op welke manieren kunnen platen ten opzichte van elkaar bewegen?

  • divergeren
  • convergeren
  • langs elkaar schuiven
 • Welke platen grenzen aan elkaar in Zuidoost-Azië?

   

  • Pacifische plaat
  • Euraziatische plaat
  • Indisch-Australische plaat
  • Filipijnse plaat
 • Waar is het onrustig, wat gebeurt er en wat zijn de gevolgen?

  • subductiezone tussen de Indisch-Australische en de Euraziatische plaat--> Indische Australische duikt onder de Euraziatische plaat (6cm/jaar)-->vulkanisme en aardbevingen (zeebevingen en tsunami's)
  • breukzone bij de Filipijnen--> .. --> vulkanisme en aardbevingen (zeebevingen en tsunami's)
 • Hoe ontstaat een tsunami?

  1. onderzeese aardbeving of aardverschuiving
  2. de beving veroorzaakt een lopende golf met een lengte tot 200 km
  3. in diep water kunnen de golven snelheden behalen van 800 km/u
  4. in ondiep water worden de golven afgeremd waardoor ze in hoogte toenemen
  5. het water kan zich eerst terugtrekken van het strand om vervolgens met grote kracht terug te komen
 • Wat is een moesson?

  halfjaarlijkse van richting wisselende wind

 • Hoe ontstaat een moesson?

  1. in de zomer is er door hoge temperaturen een lagedrukgebied in Azië
  2. dit trekt warme vochtige lucht aan vanuit hogedrukgebieden boven de Indische Oceaan
  3. de zuidwestmoesson zorgt voor overvloedige neerslag (--> terugkerende overstromingen)
  4. in de winter koelt de landmassa van Azië af en ontstaat een hogedrukgebied
  5. de wind draait de andere kant op
  6. de noordoostmoesson brengt weinig tot geen regen

   

 • Hoe wordt overstromingsgevaar versterkt?

  door menselijke activiteiten zoals:

  • ontbossing
  • stedelijke bebouwing
 • Wanneer komen tropische cyclonen voor?

  • augustus
  • september
  • oktober
  • november
 • Waar ontstaan tropische cyclonen?

  boven het noordelijk halfrond tussen de evenaar en de keerkring in de zomer en het najaar

 • Hoe worden tropische cyclonen in de Stille Oceaan rond Zuidoost-Azië genoemd?

  tyfonen

 • Wat zijn de voorwaarden voor het ontstaan van een tropische storm?

  • zeewater van minstens 27°C
  • diepte van minimaal 50 meter
 • Hoe ontstaat een tyfoon?

  1. uit het warme zeewater neemt een zware depressie de energie om uit te groeien tot een tyfoon
  2. warme vochtige lucht boven het zeewater stijgt op--> afkoeling en condensatie--> regenwolken en onweersbuien
  3. door de warmte die bij condensatie vrijkomt, komt er extra energie vrij--> lucht stijgt krachtiger
  4. uit de omgeving wordt lucht van buiten naar binnen aangezogen
  5. door de draaiende aarde komt er een roterende beweging
  6. dit gaat gepaard met overvloedige regenval

   

 • Waar is de verwoestende werking van een tyfoon het grootst?

  Eilanden en kustgebieden

 • Wat gebeurt er als de orkaan boven land komt?

  • de energiebron valt weg
  • het warme water valt weg
  • de windsnelheid neemt af
  • vaak veel regen (soms meer dan 500 mm/dag)
 • Wat zijn de natuurlijke gevolgen van relatieve zeespiegelstijging?

  • grotere erosie van de kusten
  • overstromingen
  • grotere verzilting
  • verlies van de biodiversiteit
 • Wat zijn de economische gevolgen van relatieve zeespiegelstijging?

  • wegvallen van bestaansmogelijkheden van bewoners (vooral in kustgebieden)
  • vernietiging van infrastructuur, gebouwen en huizen
 • Wat kunnen voordelen zijn om in een gevaarlijk gebied te blijven wonen?

  • vruchtbare bodem
  • aangenaam klimaat
  • sociale contacten
 • Welke 2 kanten heeft het natural hazard risk management?

  • het voorspellen van natuurlijke gevaren
  • het omgaan met de gevolgen als de ramp heeft plaatsgevonden
 • Hoe kan het welvaarts-en ontwikkelingspeil de kwetsbaarheid bepalen?

  Arm gebied--> zwak bestuur--> kwetsbare bevolking

 • Waar en waarom is de schade vaak het grootst?

  In welvarende gebieden, omdat:

  • de waarde
  • hoge dichtheid van de infrastructuur
  • gebouwen
  • hoge loonkosten
 • Waar gaat de risicoanalyse van uit?

  Dat een natuurlijk gevaar pas leidt tot een ramp als er mensen worden getroffen en schade wordt geleden

 • Waar wordt op gelet bij risicoanalyse?

  De combinatie van de natuurlijke bedreigingen en de kwetsbaarheid van de bewoners

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is subcontracting?
Het uitbesteden door een grote multinationale onderneming van onderdelen van de productie aan kleine lokale zelfstandige bedrijven, waarbij het productieresultaat aan de eisen van de multinationale onderneming moet voldoen.
Wat is circulaire migratie?
Vorm van migratie waarbij de migrant in een bepaalde periode verhuist tussen twee gebieden.
Wat is afroming van kapitaal, goederen en arbeid?
Het onttrekken van kapitaal, goederen en arbeid aan een bepaald gebied ten bate van een ander gebied.
Wat is agribusiness?
Grootschalige landbouwproductie die gebruik maakt van moderne technieken.
Wat is een autonome ontwikkeling?
Ontwikkeling die zich zelfstandig en onafhankelijk van andere ontwikkelingen voordoet.
Wat is genetische modificatie?
Voedseltechnieken waarbij rechtstreeks genen van een plant of dier in het DNA van een ander organisme wordt gebracht ter bevordering van de productie.
Wat is de groene revolutie?
De sterke stijging van landbouwproductie in perifere landen als gevolg van de toepassing van nieuwe graanvariëteiten.
Wat is de-agrarisatie?
Het afnemen van het belang van de landbouw in een maatschappij.
Wat zijn commerciële bedrijven?
Productie van agrarische goederen, gericht op de markt, nationaal dan wel internationaal.
Wat is zelfvoorziening?
Landbouw waarbij de oogst hoofdzakelijk voor eigen gebruik is bestemd.