Samenvatting Zuid Oost Azië in beeld

-
ISBN-10 900643308X ISBN-13 9789006433081
229 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Zuid Oost Azië in beeld". De auteur(s) van het boek is/zijn J H Butlhuis. Het ISBN van dit boek is 9789006433081 of 900643308X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Zuid Oost Azië in beeld

 • 1.1.1 Grenzen aan de regio

 • Wat is een formele regio?

  een gebied met een bepaald kenmerk dat in principe geldt voor het hele gebied

 • Uit welke landen bestaat Zuid-oost Azië?

  1 Brunei, Cambodja, Fillipijnen

  2 Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar

  3 Oost-Timor, Singapore, Thailand, Vietnam

   

  11 landen

 • oostelijk Nieuw Guinea valt buiten ZOA (maakt geen deel uit van Indonesië)

 • Binnen welke hoofdzone valt ZOA?

  de tropische zone

 • Wat ontlenen veel groepen in ZOA van hun religie?

   

  1 identiteit

  2 waarden

  3 tradities

  4 gebruiken

 • Waardoor is een deel van de Fillipijnen Rooms-katholiek?

  Als gevolg van de Spaanse overheersing en het daarbij horende missiewerk

 • 1.1.2 Bevolking

 • Welke ZOA landen hebben de meeste inwoners?

  Fillipijnen en Indonesië

 • Hoe worden de mogelijkheden van de intensieve landbouw o.a in ZOA vergroot?

  door vruchtbare vulkanische bodems in Indonesië en Fillipijnen

 • De chinezen reisden via de zee en nu zijn er veel chinatowns in ZOA steden

 • Waardoor is er geen grote immigratiegolf in ZOA uit andere continenten?

  1- moeilijk bereikbaar over land; bergen en dichtbeboste heuvels

   

 • 1.1.3 Figuren aziatische landen

 • Waarom breken soms sociale spanningen tussen de Chinezen en Indiërs in Indonesie uit?

  Omdat de Chinezen een sterke economische positie hebben

 • Waar is het bewind van Myanmar berucht om?

  1 ernstige schending van de mensenrechten tegen leden van etnische minderheden

  2 een repressief beleid en veel poltieke gevangenen

 • Hoe is de bevolking in Laos verdeeld?

  drie groepen:

  1 Laagland Laotianen, (laagland, 50% van bevolking)

  2 Lao Theung (lagere berghelling)

  3 Lao Sung (hogere berghelling)

   

   

 • Wat is het gevolg van de achtergesteld positie van moslims (Fillipijnen)?

  geen integratie tussen moslims en christelijke meerderheid, waardoor er veel doden en gewonden vallen

 • Hoe laat de NESO de burgers Maleisiër voelen?

  -reclamespots

  - integratiebezoeken

 • Uit welke bevolkingsgroepen bestaat Singapore?

  1 Chinezen

  2 Maleisiërs

  3 Indiërs

  4 Europeanen

  5 Amerikanen

  6 Australiërs

  7 Japanners

  8 Arabieren

 • welke bevolkingsgroep in Vietnam is verwant aan etnische groepen in Thailand en Zuid-China?

  De bewoners van Midden en Noord Vietnam

 • Waarom zijn de 8 bergvolken van Thailand de grootste probleemgroepen?

   

  Omdat de integratie bij hen moeilijk verloopt door geïsoleerde woonplaatsen

  en het bewustzijn van slechte positie door verplicht gesteld onderwijs

 • extreem homogeen, 10% behoort niet tot Khem

 • 1.2 Een onvoorspelbare natuur

 • Welke vier hoofdplaten heeft ZOA? (zie GB 192 B)

  - Indisch-Australische plaat, zuiden en westen

  - Euraziatische plaat, noorden

  - Filipijnse plaat, noordoosten

  - Pacificische plaat, oosten

 • Wat is een trog?

  Een trog is een smalle, erg diepe kloof in de zeebodem, die ontstaat bij destructieve plaatranden. Hierbij duikt de ene tektonische plaatonder de andere (subductie). Wikipedia

 • Welke twee dubbele subductiezones zijn er in Zuid oost Azië? (fig 1.11)

   

  - Celebeszee, Sanghieboog

  -Filipijnenzee, Halmaheraboog

   

 • Wat zijn de 5 stadia van een tsnumami? (fig. 1.12)

  - 1 onderzeese aardbeving of -verschuiving

  - 2 lopende golf van 200km naar kust

  - 3 golven bereiken snelheid van 800 km per uur in diep water

  - 4 afremming golven in ondiep water-> toename in hoogte

  - 5 water trekt zich terug-> komt terug met grote kracht

 • Wat zijn de gevolgen van een explosieve vulkaanuitbarsting? (direct en indirect)

  Direct:

  - doden

  - asregens-> vernieling oogst

  Indirect:

  - vernieling oogst-> hongersnood

  - vernieling infrastructuur

  - klimaatsverandering (luchtdruk verschillen en temperatuur)

   

 • Hoe werkt het drainagesysteem van de Kelud? (fig. 1.13)

  - Tunnel wordt gegraven in rand krater richting kratermeer

   

  Normale situatie (zonder drainage):

  - hoog waterpeil: uitbarsting-> grote water en modderstroom (lahar) door dorp

   

  Situatie nu:

  - laag waterpeil-> water verdwijnt meteen door tunnel

 • Wat zijn cordillera's en wat zijn de gevolgen daarvan?

   

  - langgerekte bergketens op de Fillipijnen die het gevolg zijn van het op elkaar botsen van fragmenten aardkorst langs de subductiezone en verdikking aardkorst-> ontstaan magmavoorraden onder de plaat

   

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het demografisch transitie model?

het model dat de overgang van een situatie met relatief hoge naar een situatie met relatief lage geboorte en sterftecijfers als gevolg van sociaal-economische veranderingen in de maatschappij 

Is het produceren van t-shirts en kleding in ZOA een vorm van ruimtelijke afwenteling? 

-Ja, al zijn ze goedkoop dan nog gaat de prijs ten koste van de gezondheid van de arbeiders

 

ruimtelijke afwenteling: afschuiven nadelige gevolgen menselijk handelen naar ander gebied (ZOA in dit geval)

Waarom worden in sommige zones de nationale arbeidswetgeving versoepeld en wat houdt die versoepeling in?  

-  met export kan veel geld verdiend worden en in arbeidsintensieve industrieën kunnen veel werknemers maar multinationals willen geen sociale onrust, daarom versoepelen ze de N.A

 

Kenmerken:

- arbeiders mogen geen lid worden van een vakbond

- arbeiders moeten veel nachtwerk verrichten

 - lonen lager dan wettelijk minimum

- protest-> ontslagen

- werkomstandigheden kunnen slecht voor gezondheid zijn door:

1 te weinig licht

2 niet goed geventileerde bedrijfsruimten

Wat is het verschil tussen een export processing zone en een speciale economische zone?

- Export processing zone:

- groot deel assemblage-industrieën

- geen invoerrechten op grondstoffen, onderdelen en fabricaten

- geen belasting bij uitvoer eindproducten

- overheid profiteert van werkgelegenheid door belastinginkomsten over arbeid en toegevoegde waarde

- leveren goedkope en hardwerkende arbeidskrachten

- liggen gunstig t.o.v zee en hebben meestal een internationaal vliegveld

- lokale gerichte industrie maakt vanaf het begin gebruik van de faciliteiten

- clusters zorgen voor agglomeratievoordelen

- speciale regelementen betreft milieu- en arbeidsrecht

 

Batam (eiland Indonesië)

Speciale economische zone:

vertegenwoordiging van dienstensector

- investering in de industrie

- stimulatie vrijhandel

- voordelen werkgelegenheid, buitenlandse investeringen, toeleverende bedrijvigheid en belastingen verschillen per gebied

- werkgelegenheid

 

Wat kan je zien aan de groeiende goederenstromen en kapitaalstromen binnen de ASEAN?

- het feit dat bij de verdere ontwikkeling van de regio de onderlinge complementariteit ook toeneemt

Wat blijkt er uit het feit dat een kwart van de export en import afkomstig is uit de lidstaten van de ASEAN?

- de regio is sterk verbonden met de wereldeconomie en kan het vierde machtsblok worden

in de toekomst

Wat zijn de gevolgen van de volgende begrippen in ZOA?

Globalisering:

- snellere economische groei (Singapore wordt periferie rest wordt semi-periferie i.p.v periferie)

- arbeidsomstandigheden worden uit het oog verloren-

lage lonen door kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en slecht georganiseerde arbeiders-> gaat ten koste van gezondheid en opleidingsmogelijkheden plaatselijke bevolking vanwege laag milieubeleid

( gebruik pesticiden, uitputten grondstoffen en bodem, kaalslag oerwoud)

- multinationals behandelen landen als vroegere kolonies-> neokolonialisme

 

 

Hoe zijn de sectoren in ZOA verdeeld?  

- Primaire sector: verschoven naar secundaire en tertiaire sector door nieuwe technologiën (industrie, transport en financiële industrieën)-> de-agrarisatie

 

Werkloosheid-> groei informele sector t.o.v formele sector 

 

Rurale differentiatie: zichtbaarheid grote verschillen platteland door urbanisatie en terugkering naar platteland

 

 

Wat is een tyfoon?

- tropische cycloon die ontstaat boven oceanen met een zeewater temperatuur van minstens 26 C. (Noordelijke Stille Oceaan / Filpijnen, Japan en China)

Wat is een moesson en hoe werkt het? (fig. 1.17)

- Moesson: land-/zeewind die ieder half jaar (circa 180 .)van richting verandert 

2 soorten:

-droog

- nat

 

 Wind waait in principe van een hoog naar een laag drukgebied

 

Wet van Buys Ballot:

- op noordelijk halfrond wind afwijking naar rechts 

- op zuidelijk halfrond wind afwijking naar links

 

JANUARI Situatie:

- Azië: winter, hoge druk gebied

- Australië: zomer, lage druk gebied

 

Vanaf vaste land Azië (nat) lange weg zee-> veel waterdamp opgenomen-> Indonesië en Australië neerslag

 

JULI Situatie:

- Azië: lagedruk gebied, zomer

- Australië: winter, hoge druk gebied

 

Vanuit Australië (droog) stroomt lucht in de richting van Indonesië-> idem januari